VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Check in 

Nástup je možný mezi 15. a 21. hodinou, není-li domluveno jinak. 

Check out
V den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10 hodin.

Platební podmínky

Rezervace ubytování je podmíněna zaplacením zálohy ve výši 100% z celkové ceny pobytu (kreditní kartou, nebo bankovním převodem - faktura) do 5 dnů od uskutečnění rezervace. 

Při nezaplacení zálohy bude rezervace zrušena, o čemž budete předem informováni.

STORNO PODMÍNKY:

  • Storno pobytu více než 30 dní před nástupem: bez poplatku

  • Storno pobytu 30-14 dní před nástupem: 70% z celkové zálohy

  • Storno pobytu 14 a méně dní před nástupem: 100% z celkové ceny.

 

V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na vrácení peněz.

Pozor! V době Silvestra

a top termínů - svátků

jsou zálohy nevratné!

V  CENĚ JE ZAHRNUTO:

* ubytování až pro 6 osob ( 2 pokoje, 1 společná místnost. 2 x toaleta, 1 x koupelna se sprchovým koutem )

*ručníky, osušky, župany

*povlečení / každý 3. den výměna ručníků a povlečení /

*koupelnová kosmetika Loccitane

* 1x kapsle kávy Nespresso / osoba / den

* čaj KUSMI TEA

* venkovní vířivý bazén

*venkovní grill na elektřinu

* kuchyň s vybavením ( mikrovlnná trouba, lednička, indukční varná deska, kávovar Nespresso, toastovač, rychlovarná konvice SMEG ,nádobí  pro 6 osob Villeroy & Bosch)

Provozovatelem ubytování

vinného sklepa Tosca je:

Tosca winery, sro

Kakosova 1189/8, Praha 5, 155 00

ICO: 144 43 309

společnost je zapsaná Městským soudem

v Praze, vložka C  spisová značka 223672

Bankovní spojení: 

banka: Česká spořitelna

PLATBY V HOTOVOSTI NEPŘIJÍMAME !

příjímáme platební karty:

Credit-Card-Visa-And-Master-Card-PNG-Pho

Otevírací doba je pouze na základě předchozí domluvy - emailem na

info@vinnyskleptosca.cz nebo tel. +420 725 976 049

klasifikace ubytovacího zařízení v soukromí: apartmá ****

Jsme členy:

AHR.jpg

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážení hosté a smluvní partneři, bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s rezervací ubytování v našem apartmánu.

 

 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1.         Správcem Vašich osobních údajů sdělených při rezervaci ubytování prostřednictvím našich webových stránek www.vinnyskleptosca.cz nebo komunikaci za pomoci kontaktního formuláře na našem webu (dále jen „web“) a provozovatelem Vinného sklepa Tosca je společnost Hotel production, s.r.o., IČO: 0279486, se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223672.

2.        V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

tel.: +420 725 976 049, e-mail:   info@vinnyskleptosca.cz.

 

 ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 1.         Osobní údaje hostů, resp. našich smluvních partnerů (případně jejich kontaktních osob), získané při navázání vzájemného kontaktu nebo v souvislosti s rezervací ubytování, zpracováváme způsobem specifikovaným v ustanovení tohoto článku.

2.         Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na následujícím právním základě:

a.       plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy – rezervace ubytování, odpověď na dotaz zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře;

b.       plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů);

c.        oprávněný zájem ve vztahu k ochraně a vymáhání našich případných nároků a optimalizaci naší webové prezentace pro co nejširší okruh zařízení, případně též přizpůsobení nabídek Vašim preferencím.

3.         Osobními údaji, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. a. tohoto článku, jsou:

a.       Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ, jedná-li se o právnickou osobu, pak jméno a příjmení kontaktní osoby);

b.       Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa; v případě právnické osoby může být osobním údajem e-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby);

c.        Platební údaje a údaje o Vaší rezervaci (číslo bankovního účtu, výše zaplacené částky).

4.         Osobními údaji, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. b. tohoto článku (zejména pro účely vedení evidenční knihy v souvislosti s placením místních ubytovacích poplatků), jsou:

a.       Identifikační údaje (jméno, příjmení);

b.       Kontaktní údaje (adresa místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu);

c.        Údaje dle ust. § 3 zákona o místních poplatcích (doba ubytování, účel pobytu);

d.       Údaje o ceně za ubytování.

5.         Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. c. tohoto článku ve vztahu k druhu používaného zařízení, IP adrese, operačnímu systému, Vašemu prohlížeči a prohlížení jednotlivých stránek na našem webu.

6.         Osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány našemu poskytovateli účetních a daňových služeb. V souvislosti s údržbou našeho počítačového systému může mít k Vašim osobním údajům přístup poskytovatel hostingu a IT služeb. V souvislosti s vymáháním našich případných nároků mohou být osobní údaje předány poskytovateli právních služeb. Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů.

7.         Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu čtyř (4) let od uskutečnění Vaší rezervace nebo ukončení Vašeho pobytu, podle toho, která z uvedených skutečností nastane později; Vaše osobní údaje zaznamenané v evidenční knize podle zákona o místních poplatcích budou uchovávány v evidenční knize po dobu šesti (6) let od posledního zápisu. Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti (10) let. Archivační lhůty jsou specifikovány ve skartačním a archivačním řádu správce a vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů, případně z rozhodnutí správce, nejsou-li stanoveny právními předpisy. Při zpracování osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

 

 JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 1.         Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům (tedy právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány). Uvedené informace Vám poskytujeme prostřednictvím tohoto sdělení.

2.         Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, neodpovídají skutečnosti (např. zkomolenina jména), máte právo žádat, abychom příslušné osobní údaje opravili nebo doplnili.

3.         V určitých případech máte rovněž právo na výmaz, a to jestliže:

a.     Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;

b.     odvoláte souhlas, na jehož základě byly příslušné osobní údaje z naší strany zpracovávány;

c.     vznesete námitky proti zpracování svých osobních údajů v případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování z naší strany;

d.     došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů, nebo

e.     musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

4.         Máte právo na omezení zpracování, a to za předpokladu, že:

a.     popíráte přesnost svých osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

b.     došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů a namísto výmazu požadujete omezení zpracování;

c.     došlo z Vaší strany ke vznesení námitky proti zpracování a v dalších případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

5.         Máte dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném zájmu, a právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.

6.         Požadované osobní údaje od Vás potřebujeme ke splnění smlouvy a vyřízení Vaší rezervace, resp. k plnění shora uvedených právních povinností. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů však Vaši rezervaci nebudeme moci potvrdit.